Ambulatoriu

AMBULATORIU DE SPECIALITATE PEDIATRIE

Personalul medical
 • Dr. Barna Mariana
  Medic specialist pediatrie
 • As. Chivu Gina
  Asistent medical generalist

Program de lucru:
luni-vineri: 8:00 - 9:00, 12:30 - 18:30

In relatie contractuala cu C.J.A.S. Buzau

Laborator analize medicale

Personal medical
 • Biolog Nastase Costel
  Biolog principal
 • As. Stanciu Mihaela Daniela
  Asistent medical principal

Laborator radiologie si imagistica medicala

Personal
 • Dr. Minoiu Aurelian Costin
  Medic specialist radiologie si imagistica medicala
In relatie contractuala cu C.J.A.S. Buzau