Contracte cu C.J.A.S. Buzau

PACHETUL DE SERVICII CONTRACTAT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

SPITALIZARE CONTINUA MEDICINA INTERNA
SPITALIZARE CONTINUA PEDIATRIE
SPITALIZARE DE ZI MEDICINA INTERNA
SPITALIZARE DE ZI PEDIATRIE
CONSULTATII IN AMBULATORIU DE SPECIALITATE  MEDICINA INTERNA
CONSULTATII IN AMBULATORIU DE SPECIALITATE PEDIATRIE

TARIFE PRACTICATE PENTRU SERVICIILE  DECONTATE DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

SPITALIZARE CONTINUA MEDICINA INTERNA TARIF PE ZI DE SPITALIZARE -  122.02 LEI
SPITALIZARE CONTINUA PEDIATRIE TARIF PE ZI DE SPITALIZARE                   - 131,91 LEI
SPITALIZARE DE ZI MEDICINA INTERNA TARIF PE CAZ REZOLVAT                    - 104,19 LEI
SPITALIZARE DE ZI PEDIATRIE TARIF PE CAZ REZOLVAT                                     - 88,83   LEI
CONSULTATII PESTE 4 ANI IN AMBULATORIU DE SPECIALITATE  MEDICINA INTERNA  - 9,72 LEI
CONSULTATII COPII 0-3 ANI  IN AMBULATORIU DE SPECIALITATE PEDIATRIE - 14,58 LEI
CONSULTATII PESTE 4 ANI IN AMBULATORIU DE SPECIALITATE PEDIATRIE    -   9,72 LEI

Contract C.J.A.S. Buzu 2010

Venituri din contractele cu casele de asigurトビi de sトハトフate 437.454,40 437.454,40
Venituri din contractele cu casele de asigurari/PARACLINICE 5.020,20 5.020,20
Venituri din contractele cu casele de asigurトビi/AMBULATORIU 10.000,00 10.000,00
Venituri din contractele cu casele de asigurトビi/Spitalizare de zi 0,00 0,00
*Sumele sunt in LEI

Contract C.J.A.S. Buzau 2009

Venituri din contractele cu casele de asigurトビi de sトハトフate 2.006.971,62 508.885,44 528.063,06 520.162,30 449.860,82
Venituri din contractele cu casele de asigurトビi/PARACLINICE 4.424,50 1.515,00 563,50 1.457,00 889,00
Venituri din contractele cu casele de asigurトビi/AMBULATORIU 20.464,00 18.700,00 1.764,00 0,00 0,00
Venituri din contractele cu casele de asigurトビi/Spitalizare de zi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*Sumele sunt in LEI